Prakalpgrast Pramanpatra - प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र -Dharangrast- धरणग्रस्त प्रमाणपत्र कसे काढायचे ?

शासकीय कामांसाठी खाजगी मालमत्ता किंवा जमिन जेव्हा संपादीत होते. तेव्हा त्या मालमत्तेवर किंवा जमीनीवर अवलंबुन असणाऱ्या कुटुंबाला शासनातर्फे प्रकल्पग्रस्त (Prakalpgrast) प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते. शासकीय नोकरीमध्ये प्रकल्पग्रस्त या आरक्षीत कोठयातुन आरक्षण मिळण्याकरीता किंवा संपादित जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी मा.न्यायालयात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. तसेच प्रकल्पग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय योजना अनुदान इत्यादीसाठी हे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरत असते. त्यामुळे कुटूंब अवलंबित एका व्यक्तीस आपण आपल्या संमतीनुसार नामनिर्देशीत करु शकतो. तर चला पाहुया याची संपुर्ण प्रकीया. कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र - Prakalpgrast Pramanpatra

Prakalpgrast Pramanpatra-प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्र ||

 • विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टॅम्पसह.
 • ज्या वर्षी संबंधित जमीन संपादित केली गेली त्या वर्षाचा ७/१२ चा उतारा.
 • रंगीत पासपोर्ट साईजचा फोटो सह प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र .
 • संबंधित जमीन संपादीत झाली असल्याचे त्या कुटुंबाला दिलेले तहसिलदार यांचे कडील होल्डिंगचे प्रमाणपत्र.
 • संपादीत जमीन/मालमत्ता चा मावेजा मिळाला असल्यास सी.सी.फॉर्मचा (अवार्ड नक्कल) उतारा.
 • संपादीत जमीन/मालमत्तेची कलम ४ (१),कलम ९(३),(४) किंवा १२ (२)ची नोटिसीची मूळप्रती.
 • ई– स्टेटमेंटची नक्कल प्रत.
 • मूळ प्रकल्पग्रस्तांचे तहसीलदार यांचे कडील कुटुंबांचे प्रमाणपत्र .
 • घर संपादित केले असल्यास ग्रामपंचायत नमुना आठचा उतारा.
 • प्रकल्पग्रस्त मयत असल्यास मयताचे वारस प्रमाणपत्र व वारसाचे शपथपत्र.
 • प्रकल्पग्रस्त व त्याची पत्नी मयत असल्यास मुलाचे शपथपत्र व इतर वारसांचे समंती पत्र.
 • तलाठ्यांचे जमीन संपादित झाल्याचे प्रमाणपत्र.
 • शिधापत्रिकेची / रेशनकार्ड  प्रत.
 • प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नामनिर्देशीत करण्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / प्रवेश निर्गम उतारा व पासपोर्ट साईज फोटो.

Read More : EWS Certificate - EWS प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रकीया ||

तलाठी यांचे होल्डींग प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर तहसिल कार्यालय येथे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करुन तहसिलदार यांचे कडील होल्डींग प्रमाणपत्र हस्तगत करावे ।  त्यानंतर आपल्या तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करून सदरील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत  करावे।

हे पण वाचा 👉Caste Validity in Marathi- जात पडताळणी - जात वैधता कशी करायची ?

FAQ

प्रश्न :- 1) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण नियम
उत्तर - प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पासून लाभ घेतला नसल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र  इतर वारसास हस्तांतरणकरता येऊ शकते.
प्रश्न :- 2) प्रकल्पग्रस्त म्हणजे काय ?
उत्तर -.शासकीय कामांसाठी खाजगी मालमत्ता किंवा जमिन जेव्हा संपादीत होते. त्याला प्रकल्पग्रस्त म्हणतात.
प्रश्न :- 3) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कसे काढावे ?
उत्तर -तलाठी यांचे होल्डींग प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर तहसिल कार्यालय येथे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करुन    तहसिलदार यांचे कडील होल्डींग प्रमाणपत्र हस्तगत करावे ।  त्यानंतर आपल्या तालुक्यातील उपविभागीय  अधिकारी किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करून सदरील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत  करावे.

टिप्पणी पोस्ट करा (0)
थोडे नवीन जरा जुने